Mini-chat
200

Scoala Postliceala Sanitara

Principală » 2012 » Februarie » 2 » Accesul, calitatea şi echitatea in ingrijirile de sănătate - Conferinţa Naţională a Asociaţiei de Nursing din Romania
2:02 AM
Accesul, calitatea şi echitatea in ingrijirile de sănătate - Conferinţa Naţională a Asociaţiei de Nursing din Romania
Asociaţia de Nursing Romania in colaborare cu Houston NPA au organizat săptămana trecută Conferinţa Naţională de Nursing „Accesul, calitatea şi echitatea in ingrijirile de sănătate”.
In fiecare an, pe data de 12 mai, in lumea intreagă se sărbătoreşte "Ziua Internaţională a Nurselor". Data de 12 mai semnifică ziua de naştere a fondatoarei nursingului modern, Florence Nightingale. In fiecare an ICN (Consiliul Internaţional al Nurselor) stabileşte o tematică, in 2011 aceasta fiind Closing the gap: Increasing acces and equity. Asociaţia de Nursing a stabilit tematica Conferinţei Naționale după tematica ICN şi a tradus materialul primit de la ICN, publicand deja două capitole in revista Nursing. ICN este o federaţie care cuprinde in prezent 134 de Asociaţii de Nursing, din lumea intreagă, Asociaţia de Nursing Romania fiind membră din anul 1997.
La Conferinţă au participat pe langă membri ANR, profesori de nursing, elevi şi studenţi (Bucureşti, Timişoara, Piteşti, Galaţi, Craiova, Tg. Jiu) şi invitaţi: Vasile Barbu, preşedinte al Asociaţiei Naţionale pentru Protectia Pacienţilor, Mariuca Ivan, director general al Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă, conf. dr. Manole Cojocaru, preşedinte al Societăţii Romane de Medicină de Laborator şi conf. dr. Mădălina Manea, Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe din Craiova.
Tematica a fost foarte variată cuprinzand lucrări despre:
- rolul şi contribuţia nursingului şi nurselor privind accesul populaţiei la ingrijiri de sănătate in context global şi echitate in acordarea acestora,
- Scopurile de Dezvoltare ale Mileniului,
- invăţarea la varsta a treia (ex. Universitatea Populară din Franţa),
- ingrijirea bolnavilor cronici, studiu retrospectiv privind utilizarea antibioticelor intr-un grup populaţional,
- drepturile pacienţilor,
- protecţia şi securitatea nurselor la locul de muncă,
- migraţia personalului,
- informatica in nursing,
- ICNP versiunea 2 (Clasificarea Internaţională a Termenilor pentru Practica Nursing – termeni codificaţi, definiţie, diagnostice de nursing şi intervenţii nursing; ICNP poate fi baza pentru dezvoltarea unui dosar electronic de nursing – acesta va fi un nou proiect), telenursing.
Lucrările prezentate au fost bine documentate, bazate pe cercetare, pe experienţa practică şi pe noutăţi in domeniu.
Schimburile de experienţă ale studenţilor şi elevilor in afara ţării (Belgia), participarea la programe, cursuri şi conferinţe internaţionale a colegilor s-au reflectat in lucrările prezentate, prin imbogăţirea cunoştinţelor nursing, prin intărirea atitudinii şi viziunii faţă de nursing. S-a remarcat bucuria cu care elevii şi studenţii au impărtăşit din experienţele pe care le-au avut in timpul stagiul de practică, practicand nursing-ul aşa cum au invăţat la şcoală, dar au relatat și despre unele noutăţi intalnite, de exemplu planul de nursing electronic aplicat in casele de rezidenţi (case pentru persoane in varstă) din Belgia.
Nursingul şi-a caştigat recunoaşterea in secolul al XIX-lea datorită activităţilor lui Florence Nightingale şi este una din cele mai respectate profesii din lume. Reprezentanții ANR iși doresc ca acest lucru să se intample şi in ţara noastră şi speră că intr-o bună zi se vor produce şi in Romania schimbări majore.
"Nursingul cuprinde ingrijiri autonome şi in colaborare a persoanelor de toate varstele, familii, grupuri şi comunităţi, bolnave sau sănătoase indiferent de locul activităţii. Nursingul include promovarea sănătăţii, prevenirea bolilor, precum şi a ingrijirii persoanelor bolnave, cu handicap sau in stare terminală. Susţinerea, promovarea unui mediu sigur, cercetarea, participarea la elaborarea politiciilor de sănătate şi pentru pacienţi, managementul sistemului de sănătate şi educaţia sunt alte aspecte cheie ale nursingului (ICN)".
Nursingul cere o bază solidă de cunoştinţe bazate pe raţionament ştiinţific, inseamnă autonomia profesiei, responsabilitate, cercetare, leadership, management, ingrijiri centrate pe pacient (plan de nursing individualizat).
Nursingul reprezintă ştiinţa şi arta ingrijirii individului sănătos şi bolnav in comunitate sau in oricare instituţie medico-sanitară, respectand nevoile biologice, psihologice şi sociale ale acestuia. In timp ce medicina se ocupă de aspectul biologic al ingrijirilor şi vizează, in cea mai mare parte, individul suferind şi cauza bolilor omului cu scopul de a trata sau preveni boala, nursingul se ocupă de nevoile fundamentale ale individului atat sănătos cat şi bolnav, ceea ce insemnă capacitatea de a particulariza ingrijirile generale şi a le adapta la fiecare persoană in parte. Nursingul integrează problematica socială şi psihologică deopotrivă in ingrijiri şi abordează holistic echilibrul persoanei.
In intreaga lume, Nursingul este o profesie cu o responsabilitate şi un rol social esenţial in promovarea sănătăţii, prevenirea imbolnăvirilor, restabilirea sănătăţii şi inlăturarea suferinţei. Relevantă este definiţia Virginiei Henderson despre Nursing: „să ajuți individul (fie acesta bolnav sau sănătos) să-și afle calea spre sănătate sau recuperare, să-l ajuți să-și folosească fiecare acțiune pentru a promova sănătatea sau recuperarea, cu condiția ca acesta să aibe tăria, voința sau cunoașterea necesare pentru a o face și a acționa in așa fel incat să-și poarte de grijă singur cat mai curand posibil”
In Romania nursingul reprezintă o mare controversă; pe de o parte in formarea de bază după anul 1990 se studiază conceptul de Nursing (curricula Asistentului medical generalist este conformă cu standardele internaţionale), absolvenţii obţinand competenţe pentru ingrijiri nursing şi pe alta parte, in practica clinică conceptul nu se aplică (nu există baza legală care să stipuleze profesia de nursă ca autonomă cu respectarea celor 4 roluri – promovarea sănătăţii, prevenirea imbolnăvirilor, curativ şi de recuperare) şi nu există documente privind planul de ingrijire al pacienţilor.
Rolul esenţial al nursei este de a ajuta persoana bolnavă sau sănatoasă să-şi menţină sau recaştige sănătatea, ceea ce reiese din funcţiile nursei:
- independenţa (autonomia) in cadrul căreia nursa acordă ingrijiri de bază pacientului din proprie initiaţivă, temporar sau definitiv (de confort, alimentaţie, eliminări, igienă, etc), stabilind relaţii de incredere cu acesta sau cu aparţinătorii prin tehnici de comunicare, transmiţand informaţii specifice educaţiei pentru sănătate.
- dependenţa - rolul delegat in cadrul căreia nursa, la indicaţia medicului aplică tehnici de tratament (administrarea medicamentelor, recoltarea analizelor, pregătirea pacientului pentru investigaţii, etc.) sau de readaptare.
- interdependenţa in cadrul căreia nursa colaborează cu alţi profesionişti din sănătate, social, educativ şi participă la diferite acţiuni, in scopul imbunătăţirii stării de sănătate.
Nursa este o persoană care lucrează autonom: ea işi planifică timpul şi activităţile in functie de solicitările şi specificul locului de muncă; utilizează dosarul de ingrijiri, se implică in relaţionarea cu familia individului, aplică metode educaţionale in funcţie de specificul locului de muncă, răspunde de activitatea sa, colaborează cu alţi specialişti, se implică in politicile de sănătate, realizează studii de cerecetare pentru ameliorarea activităţii şi/sau a sănătăţii, se ocupă de educarea generaţiilor de nurse.
Vizualizări: 929 | Adăugat de: annuka
Total comentarii : 0
avatar